Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Zarządzanie nieruchomościami
- Mieszkaniowymi
- Komercyjnymi

Nadzorowanie i wsparcie procesu inwestycyjnego
- Poszukiwanie nieruchomości dla inwestora (poszukiwanie w lokalizacjach wskazanych przez inwestora, jak również proponowanie alternatywnych rozwiązań, sprawdzenie uwarunkowań)
- Pomoc w nabyciu nieruchomości (zebranie dokumentów, przygotowanie transakcji)
- Przygotowanie nieruchomości pod względem formalno-prawnym do realizacji inwestycji (projekt, podział / scalanie, uzyskanie pozwolenia na budowę)
- Organizacja, koordynacja i kontrola procesu inwestycyjnego

Konsultingowo-doradcze
- Systemy Zarządzania Jakością w MSP
- Zarządzanie Kosztami w MSP
- Wspomaganie MSP w uzyskaniu środków pomocowych z UE

Sporządzanie świadectw energetycznych budynków

Doradztwo personalne- www.poradniapsychologiczna.eu
- Monitoring satysfakcji zawodowej, motywacji i zaangażowania pracowników
- Integracja i rozwój pracowników
- Rekrutacja i adaptacja nowego personelu
- Badania psychologiczne

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego - www.poradniapsychologiczna.eu
- Konsultacje psychologiczne
- Interwencja kryzysowa
- Wspieranie rozwoju osobowości
- Warsztaty i szkolenia